top of page

TENTANG KITA

Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia, (NCSM), ialah Pertubuhan Bukan Berasaskan Keuntungan pertama di Malaysia yang menyediakan perkhidmatan pendidikan, penjagaan dan sokongan untuk orang yang terjejas oleh kanser dan orang awam.

 

Ditubuhkan pada tahun 1966, kami adalah badan amal yang dikecualikan cukai yang didaftarkan di bawah undang-undang Akta Pertubuhan Malaysia dan Pendaftar Pertubuhan Malaysia.

 

Persatuan ini diasaskan oleh Allahyarham Dato’ Dr S.K. Dharmalingam, pakar onkologi pertama Malaysia, dan telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Allahyarham YAB Tun Abdul Razak. NCSM kini berada di bawah naungan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan, Sultan Nazrin Muizzudin Shah.

Persatuan ini dibayai sepenuhnya melalui penglibatan dan sumbangan daripada orang ramai.

Kami menyediakan perkhidmatan holistik berkaitan kanserkepada pesakit kanser, penjaga dan orang ramai melalui enam pusat kami – Klinik Saringan Kanser dan Kesihatan, Pusat Perubatan Nuklear, Pusat Sumber dan Kesejahteraan, Klinik Berhenti Merokok, Rumah Harapan Kanak-kanak dan Rumah Harapan Orang Dewasa .

 

Ibu pejabat kami berada di Kuala Lumpur dan kami mempunyai lima lagi cawangan di seluruh negara di Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak dan Sarawak.

PROGRAM KAMI

PENDIDIKAN KESIHATAN

Program pendidikan dan kesedaran kesihatan di sekolah, komuniti dan tempat kerja.

LITERASI KESIHATAN

Program kelayakan mikro celik kesihatan dan kemahiran kesihatan.

PROMOSI KESIHATAN

Program kesedaran kesihatan dan perubahan tingkah laku kebangsaan dan antarabangsa.

POLISI KESIHATAN 
DAN ADVOKASI 

Advokasi dan transformatif gerakan sosial untuk kesihatan.

MENDIDIK

KLINIK SARINGAN KANSER & KESIHATAN

Perkhidmatan saringan kanser dan kesihatan bersubsidi.

PERUBATAN NUKLEAR & PERKHIDMATAN DIAGNOSTIK

Perkhidmatan perubatan dan diagnostik nuklear bersubsidi.

PROGRAM KESIHATAN DAN SARINGAN KOMUNITI

Program saringan Kanser Komuniti

PROGRAM AKSES PERUBATAN PESAKIT

Ubat dan terapeutik bersubsidi

MERAWAT

Pusat Sumber dan Kesejahteraan

Pemandiri Kanser

Kelas kesihatan, perkhidmatan pemulihan & kumpulan sokongan.

PERKHIDMATAN SOKONGAN PSIKOSOSIAL

Perkhidmatan bersemuka dan telekonsultasi untuk psikologi klinikal, kaunseling, psikoterapi (kanak-kanak dan dewasa) dan dietetik untuk pesakit dan penjaga.

PERKHIDMATAN MAKLUMAT KANSER

Talian bantuan bebas tol dalam berbilang bahasa.

PROGRAM NAVIGASI PESAKIT

Perkhidmatan Navigasi Pesakit.

RUMAH HARAPAN

(Dewasa & Kanak-kanak) Rumah transit untuk pesakit kanser yang datang dari jauh untuk menerima rawatan di hospital berdekatan.

MENYOKONG
bottom of page